مهدی درستکار ۲۷ مرداد سال ۱۳۷۱ در تهران متولد شد . او از سال ۱۳۸۱ نوازندگی تار را شروع کرد و  از کودکی نزد پدرش که استاد بین المللی قرآن بود صدای خود را پرورش میداد و اینگونه استعداد موسیقایی اش را تربیت می کرد . درهمان کودکی آهنگ چند…

آشنایی بیشتر

محمد ابراهيم پور سوم مرداد سال ۱۳۷۱ در تهران متولد شد . او از سالهای کودکی در ایام محرم و صفر با نوحه ها عجین بود و در مراسم مدح ائمه خود و برادرش جایگاه ویژه ای داشتند و در نزد مادرش که از اساتید بزرگ این راه بود صدای خود را پرورش میداد …

آشنایی بیشتر

مهدی درستکار ۲۷ مرداد سال ۱۳۷۱ در تهران متولد شد . او از سال ۱۳۸۱ نوازندگی تار را شروع کرد و  از کودکی نزد پدرش که استاد بین المللی قرآن بود صدای خود را پرورش میداد و اینگونه استعداد موسیقایی اش را تربیت می کرد . درهمان کودکی آهنگ چند…

آشنایی بیشتر

محمد ابراهيم پور سوم مرداد سال ۱۳۷۱ در تهران متولد شد . او از سالهای کودکی در ایام محرم و صفر با نوحه ها عجین بود و در مراسم مدح ائمه خود و برادرش جایگاه ویژه ای داشتند و در نزد مادرش که از اساتید بزرگ این راه بود صدای خود را پرورش میداد …

آشنایی بیشتر
آهنگ محال از گروه روحان باند
کالکشن تصاویر

معرفی روحان باند


روحان بند قله ی خدمت به بستر موسیقی ملت ایران را نشان دارد. این روز ها احتیاج به موسیقی پاک بعنوان غذای روح آدمی بیش از پیش محسوس است که هم گوش را بنوازد و هم از اصول و قواعد به روز موسیقایی پیروی کند. آنقدر رعایت ریاضی موسیقی برای این امر مهم است که رسیدن به این هدف مهم نیست.انسان روح لطیفی دارد ، موسیقی آن را به جای واقعی اش می رساند و این ابدیت از خیال هنرمند به صدای او و از صدای او به خیال مستمع می رسد.هدف نهایی ما همین است که شما مخاطب ارجمند را به دنیای ابدی موسیقی دعوت دوباره ای کنیم با این تفاوت که روح روحان بند با موسیقی اصیل است و جسم آن در موسیقی پاپ و الهامات این بند از موسیقی پاپ ترکیه ای و موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی و حتی موسیقی عربی و قرائت قرآن بوده و هست.